kinikeo

BTC ngày 25/11/22: Sóng điều chỉnh trên H1, H4 đã kết thúc chưa?

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Theo mình BTC vẫn đang chạy sóng điều chỉnh, sẽ còn một sóng Y (WXY) hoặc C (ABC) trong sóng điều chỉnh của BTC ở khung H4 và H1.
Và một trường hợp nữa là C có thể đã kết thúc với 5 sóng đẩy.
Đây là một ý tưởng của cá nhân mình, mang tính chất tham khảo để mọi người phân tích và tự quyết định với giao dịch của mình.
Cảm ơn mọi người đã đọc bài.
BTCUSDT
BTCUSD

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.