kinikeo

Cập nhật BTC ngày 29/11/22 trên khung H1, H4

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Hôm nay mình lại không ghi video nữa, mình cập nhật nhanh về BTC trên khung H1 vì có thêm một chút dữ liệu như sau:
Hôm trước mình dự kiến ở khung H4:
1. Vẫn chạy sóng điều chỉnh:
- Nếu H4 chạy WXY, thì sóng Y có thể chạy một zigzag ABC, nghĩa là sau sóng A gồm 5 sóng 12345 (màu xanh lá) thì sẽ chạy một sóng điều chỉnh B và chạy tiếp sóng C là một sóng đẩy hoặc sóng chéo kết thúc.
- Nếu H4 chạy ABC, thì sóng C có thể là một sóng đẩy hoặc sóng chéo và đều có mẫu hình 5 sóng 12345. Như vậy, 5 sóng (màu xanh lá) sẽ có 2 trường hợp: trường hợp C có thể cụt (nghĩa là đã chạy xong C) thì sẽ chạy vào sóng giảm tiếp theo; hoặc 5 sóng đó mới chỉ là sóng 1 của sóng C nếu C chạy sóng đẩy, trường hợp này nếu xác định 5 sóng đó mới chỉ là sóng 1 thì C không phải sóng chéo, vì sóng chéo kết thúc chạy mẫu hình zigzag chứ không chạy 5 sóng.
2. Chạy sóng tăng mới, điều này dự kiến sau khi xuất hiện 3 sóng đẩy liên tiếp (sẽ phân tích sau nếu có dữ liệu)

Trên khung H1, mình dự kiến sau khi chạy một cấu trúc 5 sóng thì chạy một sóng điều chỉnh, bài cập nhật trước thì chưa có dữ liệu sóng điều chỉnh như thế nào nên mình dự kiến đáy của sóng điều chỉnh tạm thời để đo thử một fibo mở rộng để xác định C hoặc vùng view tiếp theo nếu tiếp tục lên.
Hôm nay thì mình đã có thêm dữ liệu nên mình tạm dự kiến chạy ABC (tức là mình tạm thời dự kiến chạy 2 sóng đẩy, còn chạy được 3 sóng đẩy liên tiếp hay không thì mình sẽ phân tích sau khi có dữ liệu nhé) thì sóng A cấu trúc 5 sóng, sóng B có cấu trúc flat và sóng C 5 sóng. Trong đó, sóng B chạy flat có cấu trúc như sau:
- Sóng A chạy zigzag;
- Sóng B chạy tam giác ABCDE; và
- Sóng C chạy 5 sóng. (xem thêm ở hình vẽ)

Cần phải theo dõi ít nhất là 2 nến 4h tiếp theo vì hiện tại mình thấy đang kill 2 đầu và xu hướng chính vẫn là xu hướng giảm nên ưu tiên sell và chờ sell. Sau khi giá phản ứng tại fibo 0.618 thì đẩy lên, tuy nhiên sau đó chạm trenline màu xanh dương lại bị đẩy xuống. Nên như mình đã nói, có thể chờ sell ở trên hoặc chờ buy ở những vùng dưới nữa chứ đoạn này ngồi im theo dõi là tốt nhất vì giá vẫn đang sideway trong một hộp chữ nhật (Như hình vẽ).
Đây chỉ là ý kiến cá nhân của mình có thể đúng hoặc sai, mọi người chỉ nên tham khảo cho phân tích của riêng mình.
Chúc mọi người luôn giao dịch hiệu quả.

BTCUSDT
BTCUSD

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.