VuVanTien94hd

BTCUSD phù hợp cho 1 đợt long

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
View hiện tại cho thấy btc đang cho 1 choch trước poi ( đa phần sẽ là 1 choch giả)
Phía bên trái bắt đầu trend tăng hiện tại đã cho 1 SMS phá vỡ cấu trúc mạnh để lại rất nhiều IMB
Đó cũng ;là poi gần nhất của mình
Với pp trade của tôi. đáy hiện tại ở 18609. 40 là 1 Inducement dẫn dụ ae vào mua
Kịch bản mua btc như chart ,. ở m15 cũng vẫn còn 1 vùng imb . nên sẽ có 2 entry rick
22576.66 tp quanh poi này
Đây là 2 lệnhh rick., ae chắc chắn hơn hãy đợi giá tiếp cận poi rồi tìm choch tăng trong LTF rồi hãy vào lệnh]

Đây không phải lời khuyên đầu tư, góc nhìn của cá nhân.
Happy trading!!!!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.