HarryDamThanhHiepNWG

bức tranh thị trường tài chính bitcoin 23 9 2022

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
chúng ta phân tích kĩ thêm có nên vào lệnh hay không

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.