HarryDamThanhHiepNWG

lắng nghe nhịp đập thị trường tài chính bitcoin 20.9.2022

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
sẽ có những lúc ngồi im và không làm gì đã là tốt rồi
hãy chiến thắng bản thân bạn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.