HarryDamThanhHiepNWG

thị trường crypto rất tranh thủ tận dụng lợi thế sáng nay

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
thị trường chung tiền điện tử đang tận dụng lợi thế phục của us30 và sự điều chỉnh của dxy
sự điều chỉnh này rất thấp
tuy nhiên đã tác động tích cực đến thị trường crypto chung và các coin trụ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.