HarryDamThanhHiepNWG

góc nhìn thị trường tài chính bitcoin 24.9.2022

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
đã có tín hiệu khôi phục
dòng tiền đã có chút quay trở lại nhưng về holder làm gì.....

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.