HOSE:BVH   TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
Chỉ số VN-Index đã kéo dài đà tăng mạnh trong phiên hôm qua, tăng 0,8% trong phiên hôm nay. Giá trị giao dịch trên sàn GDCK TP. HCM (HOSE) đạt 219 triệu USD, phiên thứ hai liên tiếp có GTGD đạt trên 200 triệu USD.
VHM (+5,5%) là mã đóng góp nhiều điểm tăng nhất phiên hôm nay, tiếp theo là VNM (+2,2%) và một công ty con khác của VIC là VRE (+4,3%), với 3 mã này đều đạt mức giá cao nhất 2 tháng qua.
Thanh khoản của BVH trong nửa năm nay là rất thấp nhưng giá vẫn liên tục tăng từ tháng 7 tới nay. Diễn biến giá gần đây là tiếp tục tăng nhưng biên độ giá càng ngày càng thu hẹp lại, và hiện đang tạo thành mô hình tam giác. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem BVH sẽ breakout thế nào tiếp theo.
Quan điểm cá nhân là BVH sẽ break xuống.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.