mmfxtrading

Tiếp tục update về SP500

SP:SPX   Chỉ báo S&P 500
Tóm tắt: Sideways đang tiếp tục phát triển. Kháng cự chính tại khu vực 2790 đến 2860. Hỗ trợ chính nằm ở khu vực 2650-90 và 2550.

Giá đã bật lên từ phía dưới của hỗ trợ kỹ thuật vào khoảng 2630 tuần trước và đã quay trở lại mức cao của khoảng 2790. Mình vẫn thích bán khống khi có bất kỳ nhịp tăng giá nào trong khi giá nằm dưới vùng kháng cự 2790 đến 2860. Nhắm mục tiêu xuống 2600-2630 ban đầu.

Ý tưởng giao dịch: Tránh giữ các vị trí long vào cuối tuần, tuy nhiên, các trader có thể cân nhắc các khoản long từ xung quanh hỗ trợ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.