mmfxtrading

MWG canh giá đẹp mua nắm giữ

Giá lên
HOSE:MWG   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG
Trước áp lực giảm giá của thị trường chứng khoán Mỹ và Việt Nam, MWG cũng đã có một nhịp sập rất mạnh break channel. 2 tuần vừa rồi cũng đã phục hồi lên ngưỡng fibo 38.2% và có dấu hiệu tiếp tục sụt giảm. Xu hướng ngắn hạn vẫn sẽ là giảm giá.
Tuy nhiên nhìn ở biểu đồ Tuần, có thể thấy rằng MWG đã tạo ra higher high và higher low thể hiện khá rõ trend tăng giá. Vì vậy có thể xem xét mua nắm giữ dài hạn ở những nhịp dips xuống, đặc biệt là tại những vùng kháng cự.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.