mmfxtrading

DAX Neutral

Giá lên
XETR:DAX   Chỉ số DAX
Những vùng giá quan trọng: Kháng cự 11860, 11630. Hỗ trợ 11000 và 11400.
DAX vừa mới có một nhịp điều chỉnh ngắn hạn, và đây có thể sẽ là một cơ hội tốt để có thể tìm được điểm entry cho vị thế long chỉ số này.
Cân nhắc mua vào khi có tín hiệu price action hình thành tại vùng giá 11000 tới 11400 (vùng hỗ trợ quan trọng) với target về 11635 tới 11850