TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
CẬP NHẬT DXY TUẦN 23/8 đến 29/8


Trong cấu trúc xu hướng lớn khung H4 chúng ta có 3 nhịp sóng hồi WXY thì chúng ta đang đi con sóng cuối kết thúc sóng Y lớn.
tuần trước giá đã chạm vùng fibo 1:1 của con sóng W và sóng Y trên khung lớn H4 giá có xu hướng hồi mục tiêu sóng Y lớn quanh khu vực 1- 1.272 của sóng W trước đó.

Trong cấu trúc nhỏ hơn thì chúng ta có 5 sóng hình thành sóng Y thì chúng ta đang tạo cấu trúc sóng 5 là sóng cuối của sóng Y.

Thời điểm này chúng ta có 2 phương án :

Phương án 1: Giả sử rằng sóng Y đã kết thúc khi giá chạm vùng fibo 1:1 thì chúng ta sẽ tiếp tục cấu trúc DXY giảm giá ( trường hợp này xảy ra khi giá phá vỡ mức giá 92.47 thì lúc đó chúng ta sẽ xét theo phương án 1 này! để

Phương án 2: Theo phân tích hình trên thì giá đang có xu hướng tăng lên 1 nhịp nữa để hoàn thiện sóng 5 theo cách đếm sóng trên hình thì giá sẽ hồi về và không được phá vỡ vùng 92.47 và đà tăng trờ lại thì chúng ta sẽ xét phương án 2.

Khuyến nghị: Tuần nay là tuần nhạy cảm dành cho DXY có thể đảo trend chính vì vậy chúng ta cần quan sát thật kỹ diễn biến DXY để giao dịch an toàn hơn.

Hãy LIKE bấm FOLLOW để nhận phân tích mới mỗi ngày.
Nếu có gì thắc mắc hãy comment cho mình biết nhé.
👉 Kênh Channel mình cập nhật theo thị trường cho ae : t.me/+mxgzBMxei3hiZTM1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.