bachdh021199

BUY EURNZD When Break&Retest Keylevel

OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
41 lượt xem
0
EURNZD cần một nhịp tăng Break vùng cản 1.6700 để tiếp tục đà trưởng đến các mục tiêu TP1: 1.68100 và TP2: 1.69700. Canh buy tại vùng 1.6700 khi retest kết hợp với tín hiệu RSI và Fibonacci