OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY Reject Trendline khung D1. Break&Retest vùng kháng cự quan trọng khung H4. Reject Fibo 0.5 (Golden Zone). Tín hiệu tích cực cho một sóng giảm của GBPJPY
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.