Cowboyyy

Chiến lược tuần 2 tháng 12

Giá lên
OANDA:EURSGD   EUR/SGD
Mọi giao dịch đều tồn tại rủ ro
Quản lỷ vốn luôn là vấn đề tiên quyết
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: đạt mục tiêu