Cowboyyy

Chiến lược tuần 2 tháng 12 - USDTRY

Giá lên
FX:USDTRY   Đô la Mỹ / Lia Thổ Nhĩ Kỳ
Một người đàn ông phải tin vào bản thân và sự phán xét của mình nếu anh ta dự định kiếm sống với trò chơi này.
Đó là lý do tại sao tôi không tin vào lời khuyên

- Jesse Livermore -
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.