Cowboyyy

Chiến lược tuần 2 tháng 12 - GBPCAD

Giá xuống
FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Nguyên tắc tối thượng trong lĩnh vực đầu tư:
Mọi chuyện đều có thể xảy ra
- John Paulson-
Đóng lệnh: dừng lỗ