mmfxtrading

FPT cần điều chỉnh để tiến xa hơn

Giá xuống
mmfxtrading Cập nhật   
HOSE:FPT   CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
Doanh thu và LNST mảng Giáo dục sẽ tăng mạnh 40% trong năm 2019 nhờ lượng sinh viên đăng ký mới tăng mạnh (năm 2018 tăng 55%). FPTsoft tăng trưởng kép trong 5 năm với 31%.
Về kỹ thuật có thể thấy giá vẫn đang respect đường upward trendline, tuy nhiên giá lại phản ứng với kháng cự tại 46,300 khi gặp vùng này giá đã đảo chiều. Stoch và rsi stoch cũng bđầu cắt xuống từ overbought. Mình cho rằng FPT cần phải điều chỉnh để có thể lấy đà vượt qua kháng cự này và tiến xa hơn. Những điểm mua lý tưởng có thể là tại Fibo 50, 61.8 (cũng là tại MA) hoặc thấp hơn nữa là đường trendline or vùng hỗ trợ.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Ae có thể thấy là khi điều chỉnh nhẹ về cái là đã lên khá bền vững, và nhiều khả năng sẽ còn lên tiếp nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.