mmfxtrading

Cập nhật SP500

SP:SPX   Chỉ báo S&P 500
Xu hướng: Bullish
Các vùng giá quan trọng: Kháng cự 2820, Support 2600, 2690, 2500, 2440.
Giá đang ở vùng 2820 và cũng cho thấy dấu hiệu điều chỉnh trước kháng cự này khi đóng cửa nến daily đỏ.
Xu hướng chính vẫn là tăng giá, vì vậy chúng ta sẽ đợi điều chỉnh hoặc một price action rõ ràng ở khung 4h/1ngày để mua vào khi giá vẫn giữ vững trên 2690.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.