Paulhdvn

Gbpusd buy ăn ngắn hay đợi bán?

Giá xuống
Paulhdvn Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Tuần trước gu đã về tp Hiện tại giá đang phản ứng với poi 1.19324. trước poi có quét thanh khoản nhưng chưa bos cấu trúc chính
h1 thấy có 1 poi một khu vực tích lũy poi tốt,
giá lên poi đó thì có thể xem xét thết lập bán về poi m15 1.18738
Giao dịch đang hoạt động:
gu tăng mạnh , khu vực 1.20301 không giữ nổi và bị đâm qua tiếp cận đến poi 1.21399 và đang giảm điều chỉnh lại 125 pip
H1 giá về quét đáy xác nhận đỉnh, ngày nay có thể bắt buy lên poi 1.21665
Bình luận:
thiết lập bán

PAUL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.