MrMin-Trading

Vàng 18/07 Giao Dịch Trong Biên Hẹp.

Giá xuống
MrMin-Trading Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Kim loại màu vàng đã tìm thấy mức hỗ trợ trên $1950, giữ nó ở trên mức thấp nhất đạt được hồi đầu năm và trong tầm ngắm của mức cao kỷ lục.

Nhưng giá vàng bị đình trệ quanh các mức này, chờ đợi tín hiệu mới từ ngân hàng trung ương trước cuộc họp của Fed được theo dõi chặt chẽ vào tuần tới. Triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn cũng hạn chế triển vọng của vàng, cũng như các dấu hiệu về khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ.

Chúng ta hãy chờ đợi để thiết lập 1 đểm Sell lý tưởng.

SELL GOLD zone 1967- 1970

Stop Loss : 1975

Take Profit 1: 1962
Take Profit 2: 1957
Take Profit 3: 1950


Lưu ý: Cài TP SL đầy đủ chiến thắng thị trường và an toàn trong giao dịch
Bình luận:
Kỳ vọng lãi suất dịch chuyển sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 6 của Mỹ đều tăng yếu hơn kỳ vọng, cho thấy áp lực giá cả tiếp tục dịu đi
Giao dịch đang hoạt động:
Sell +50pips
Giao dịch đang hoạt động:
Hit tp1 +80pips
Bình luận:
Sell đỉnh 1984
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.