MrMin-Trading

Gold 19/07- FED, USD và Vàng - Cuộc chiến dành cho trader

Giá lên
MrMin-Trading Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Mọi con mắt hiện đang đổ dồn vào Fed và họ sẽ làm gì với lãi suất khi các nhà hoạch định chính sách ngồi lại vào ngày 26 tháng 7 để quyết định lãi suất.

Trong khi cái gọi là Ủy ban Thị trường Mở Liên bang của Fed đã quyết định thông qua việc tăng lãi suất vào tháng trước, các nhà kinh tế cho rằng rất có thể họ sẽ bỏ phiếu cho mức tăng 25 điểm cơ bản lần này, phù hợp với tốc độ tăng lãi suất gần đây.

BUY GOLD zone 1962 - 1965

Stop Loss : 1957

Take Profit 1: 1970
Take Profit 2: 1975
Take Profit 3: 1980


Lưu ý: Cài TP SL đầy đủ chiến thắng thị trường và an toàn trong giao dịch
Bình luận:
Giá vàng nhảy vọt lên đỉnh 1 tháng vì giới đầu tư tin Fed chỉ tăng lãi suất thêm 1 lần
Bình luận:
Gía Vàng hạ nhiệt, giá Đồng giảm sâu hơn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.