MrMin-Trading

Vàng 21/07 Vươn Lên Tầm Cao Mới.

Giá lên
MrMin-Trading Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Kỳ vọng về việc tạm dừng đã tác động tiêu cực đến đồng đô la trong những tuần gần đây, đồng thời mang lại lợi ích cho thị trường kim loại, đặc biệt là vàng, khi triển vọng lãi suất suy yếu.

Lãi suất tăng đẩy chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lời, làm giảm sức hấp dẫn của vàng như một phương tiện đầu tư. Nhưng tỷ giá ổn định hơn có thể thúc đẩy nhiều dòng chảy hơn vào kim loại màu vàng.

BUY GOLD zone 1955 - 1957

Stop Loss : 1950

Take Profit 1: 1962
Take Profit 2: 1967
Take Profit 3: 1975

Lưu ý: Cài TP SL đầy đủ chiến thắng thị trường và an toàn trong giao dịch
Bình luận:
Giá vàng tăng trong bối cảnh Fed tạm dừng đặt cược, đồng tăng nhờ gói kích thích của Trung Quốc.
Bình luận:
Sell + 70pips
Bình luận:
Bình luận:
Scalp BUY entry 1962 - 1959

Stoploss: 1955

TP1: 1965
TP2: 1970
Giao dịch đang hoạt động:
35pips buy running 🚀
Giao dịch đang hoạt động:
HIT tp1. Plan +60pips
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.