Chana-Trading

Chưa có triển vọng cho đà phục hồi vàng trong ngắn hạn 24/04

Giá lên
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Đô la Mỹ đang giao dịch trên băng mỏng sau một tuần giao dịch không ổn định trong khi không tận dụng được dữ liệu PMI Toàn cầu của S&P mạnh vào thứ Sáu từ Hoa Kỳ.
Chỉ số PMI sản xuất của S&P Hoa Kỳ cho tháng 4 đã tăng lên 50,4 báo cáo sự cải thiện đầu tiên sau sáu tháng. Hơn nữa chỉ số hoạt động kinh doanh dịch vụ của Hoa Kỳ trong tháng 4 đã tăng lên 53,7 mức tăng sản lượng nhanh nhất trong một năm.
Mọi con mắt hiện đang đổ dồn vào tâm lý thị trường rộng lớn hơn, động lực của Đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ để có động lực giao dịch mới đối với giá Vàng, vì thứ 2 không có dữ liệu kinh tế có tác động cao của Hoa Kỳ và bất kỳ phát biểu nào.
Hiện tại Giá vàng dự kiến ​​​​sẽ thể hiện sự suy yếu tuyệt đối sau khi phá vỡ hỗ trợ ngay lập tức được vẽ từ 1969 ,26.

Khuyến nghị giao dịch:

Canh BUY GOLD vùng giá 1963-1966

Stoploss: 1954

Take Profit 1 : 1970
Take Profit 2 : 1980
Take Profit 3 : 1985

TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn và chiến thắng thị trường!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.