Chana-Trading

Sau CPI thị trường hướng ứng tiếp PPI 13/04

Giá xuống
Chana-Trading Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Giá vàng giảm chỉ sau một đêm so với mức cao nhất trong 1 năm sau khi đồng đô la Mỹ suy yếu sau dữ liệu CPI của Mỹ và biên bản cuộc họp của Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) được công bố. CPI của Hoa Kỳ thấp hơn một chút so với dự báo ở mức 5,0% so với cùng kỳ năm ngoái cho đến cuối tháng 3 thay vì mức 5,1% được dự đoán và 6,0% trước đó.
Lợi suất trái phiếu kho bạc giảm trên đường cong, với trái phiếu kỳ hạn 2 năm trượt dốc nhiều nhất, kết thúc ở mức thấp hơn khoảng 6 điểm cơ bản, giao dịch dưới 4,0%. Nó đã được giao dịch trên 5,0% trong tháng Ba.
Biên bản cuộc họp của Fed cho thấy ngân hàng tiếp tục rút lui khỏi lập trường diều hâu công khai mà họ đã có cho đến gần đây. Biên bản cũng tiết lộ rằng việc tăng 25 bp tại cuộc họp tháng 3 đã được nhất trí nhưng các thành viên hội đồng quản trị khác nhau đã đưa ra cả việc tạm dừng và tăng 50 bp trong tỷ lệ mục tiêu. Thị trường lãi suất đang nghiêng về mức tăng 25 bp vào cuộc họp tiếp theo vào đầu tháng Năm.
Về mặt kỹ thuật Vàng được giao dịch ở mức 2.028$ qua đêm, chỉ bằng mức cao nhất trong 12 tháng được thấy vào tuần trước là 2.032$ và các mức này có thể tạo ra ngưỡng kháng cự. Mặt khác, hỗ trợ có thể nằm ở các mức thấp gần đây là 1.950, 1.935 và 1.885 cũng như điểm dừng tại 1.890.

Khuyến nghị giao dịch:

Canh SELL GOLD vùng giá 2031-2035

Stoploss: 2042

Take Profit 1 : 2025
Take Profit 2 : 2015
Take Profit 3 : 2005


TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn và chiến thắng thị trường!
Giao dịch đang hoạt động:
+80pips

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.