Chana-Trading

Trái phiếu kho bạc giảm vàng giữ vững vị thế 03/05

Giá lên
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Vàng đã bứt phá cao hơn trong phiên giao dịch qua đêm, chạy đua trên mốc 2.000$ với tâm lý rủi ro giảm xuống khiến trái phiếu Kho bạc tăng cao hơn do lợi suất thấp hơn.
Trong khi vấn đề trần nợ chưa được giải quyết của Hoa Kỳ tiếp tục xoay vần và với những lo ngại ngày càng tăng đối với môi trường kinh tế vĩ mô, vàng và Trái phiếu kho bạc đã bắt đầu tăng giá.
Lợi suất trái phiếu kho bạc thấp hơn trên đường cong với trái phiếu kỳ hạn 2 năm trượt 18 điểm cơ bản, giao dịch trở lại dưới 4%. Tại thời điểm đóng cửa ở New York, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm danh nghĩa giảm 14 điểm cơ bản, trong khi lợi suất thực tế của cùng kỳ hạn giảm 11 điểm cơ bản.
Mặc dù thị trường đang dự đoán mức tăng 25 bp, nhưng trọng tâm sẽ là báo chí sau cuộc họp để được hướng dẫn về lập trường của Fed trong tương lai.


Khuyến nghị giao dịch:

Canh BUY GOLD vùng giá 2000-2004

Stoploss: 1992

TP1 dự kiến: 2010
TP2 dự kiến : 2015
TP3 dự kiến : 2028


TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn và chiến thắng thị trường!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.