Chana-Trading

Đô suy yếu trợ lực cho phe Bò tiến lên 25/04

Giá lên
Chana-Trading Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Trong những tuần gần đây, giá vàng và bạc đã phải vật lộn để tìm động lực để tiếp tục quỹ đạo tăng giá rộng hơn kể từ khi chạm đáy vào năm ngoái.
Việc đóng cửa hàng ngày trên mức này sẽ bắt đầu một chế độ phục hồi mới đối với mức kháng cự tĩnh ở khoảng 2,015$. Trước đó, con số tròn trị giá 2.000$ sẽ tạo ra sự kháng cự mạnh mẽ đối với người mua Vàng.
Nếu sự phục hồi tăng lên, giá vàng sẽ thách thức mức cao hàng năm trước đó ở mức 2.032$.
Nếu những người đầu cơ giá lên của Vàng đối mặt với sự cản trở trên ngưỡng 21 DMA, thì việc giảm trở lại mức thấp nhất của ngày hôm trước là 1.974$ là điều không thể tránh khỏi, hỗ trợ tĩnh tại 1970$ có thể được thúc đẩy một lần nữa.

Khuyến nghị giao dịch:

Canh BUY GOLD vùng giá 1991-1993

Stoploss: 1983

Take Profit 1 : 1997
Take Profit 2 : 2003
Take Profit 3 : 2008

TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn và chiến thắng thị trường!
Giao dịch đang hoạt động:
+50pips theo chiến lược
Giao dịch đang hoạt động:
HIT Take Profit 1: +60pips

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.