Chana-Trading

Giữ vững quanh 2020 nhằm hướng tới xu hướng tăng hơn nữa 09/05

Giá xuống
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Vàng đã củng cố quanh mức 2.020$ Mỹ trong phiên giao dịch hôm nay sau khi giảm vào thứ Sáu tuần trước do những thay đổi trong tâm lý rủi ro dường như đang thúc đẩy giá kim loại quý.
Lợi suất trái phiếu kho bạc đã tăng cao hơn trên đường cong kể từ khi Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) tăng lãi suất mục tiêu thêm 25 điểm cơ bản lên 5-5,25% vào tuần trước.
Vào cùng ngày mà lợi tức trái phiếu kho bạc tăng cao hơn từ mức thấp nhất, vàng đã đạt mức cao nhất trong 33 tháng ở 2.085,4$ Mỹ trước khi trượt xuống thấp hơn kể từ đó.
Mức cao nhất của tuần trước là 2085,4 đã vượt qua mức cao nhất vào tháng 3 năm 2022 là 2078,8 nhưng không thể vượt qua mức cao nhất mọi thời đại là 2089,2. Điều này có thể chỉ ra rằng khu vực 2080 – 2090 có thể tạo ra vùng kháng cự.
Mặt khác, hỗ trợ có thể được cung cấp ở các mức thấp trước đó là 1980,9, 1945,0 và 1936,5 trước xu hướng tăng hiện tại là 1915. Đường SMA 100 ngày gần đường xu hướng đó và có thể thêm hỗ trợ gần đó.

Khuyến nghị giao dịch:

Canh SELL GOLD vùng giá 2045-2049

Stoploss: 2057

TP1 dự kiến: 2040
TP2 dự kiến : 2030
TP3 dự kiến : 2025


TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn và chiến thắng thị trường!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.