Chana-Trading

Phân tích kỹ thuật vàng 9/5/2023

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Phân tích kỹ thuật vàng

Giá vàng đang giảm xuống phần dưới của mô hình biểu đồ Kênh tăng được vẽ từ mức thấp nhất ngày 22 tháng 3 ở mức 1.934,34 đô la trên thang điểm bốn giờ. Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 20 kỳ ở mức $2.024,26 đã hoạt động như một rào cản đối với những người đầu cơ giá lên của Vàng.

Trong khi đó, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) (14) đã chuyển sang phạm vi 40,00-60,00 từ phạm vi tăng 60,00-80,00, cho thấy đà tăng đã cạn kiệt.

Canh SELL XAUUSD vùng giá : 2030 - 2033

Stoploss : 2040

Take Profit : 2024
Take Profit : 2020
Take Profit : 2015

Lưu ý : TP, SL đầy đủ để an toàn và chiến thắng thị trường !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.