Chana-Trading

Vàng hướng tới trên 2020$ đợi Fed 03/05

Giá xuống
Chana-Trading Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Giá vàng giảm mức tăng hàng ngày lớn nhất trong một tháng trong bối cảnh lo lắng trước Fed
.
Kim loại quý đã tăng mạnh nhất trong một tháng vào ngày hôm trước do dữ liệu hỗn hợp của Mỹ làm dấy lên nghi ngờ về các đợt tăng lãi suất trong tương lai của Fed, đặc biệt là khi Nhà Trắng đổ lỗi cho lãi suất cao hơn là nguyên nhân gây ra tình trạng hỗn loạn ngân hàng.

Các chất xúc tác hỗn hợp xung quanh tình trạng hỗn loạn của ngân hàng, dữ liệu của Hoa Kỳ và việc nới trần nợ thúc đẩy các nhà giao dịch vàng.
Fed cần bảo vệ xu hướng diều hâu và đẩy lùi các cuộc đàm phán xoay trục chính sách để thu hút những con gấu vàng.

Khuyến nghị giao dịch cho phiên Âu

Canh SELL GOLD vùng giá 2028-2032

Stoploss: 2040

TP1 dự kiến: 2023
TP2 dự kiến : 2015
TP3 dự kiến : 2005


TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn và chiến thắng thị trường!
Giao dịch đang hoạt động:
HIT TP1 +130PIPs

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.