Chana-Trading

Tiếp tục điều chỉnh để lấy đà tăng 14/04

Giá lên
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Kim loại màu vàng vẫn được thiết lập tốt cho xu hướng tăng trong 4 ngày, cũng như chuẩn bị cho mức cao hàng tuần thứ hai liên tiếp, trong bối cảnh Đô la Mỹ suy yếu trên diện rộng.
Đồng bạc xanh chịu gánh nặng từ việc Fed nới lỏng đặt cược diều hâu, được hỗ trợ bởi các con số lạm phát nhẹ hơn. Ngoài ra, sức nặng lên Đô la Mỹ có thể là mối đe dọa lờ mờ đối với trạng thái tiền tệ dự trữ của nó.
Tiếp tục, Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ cho tháng 3, Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Michigan (CSI) cho tháng 4 và Kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng trong 5 năm của UoM sẽ rất quan trọng để theo dõi các hướng rõ ràng cho các nhà giao dịch Vàng.
Những người đầu cơ giá lên của Vàng có khả năng sẽ nắm quyền kiểm soát trừ khi dữ liệu theo lịch trình mang lại một bất ngờ tích cực lớn.
Về góc nhìn kỹ thuật 2.050$ là rào cản tăng giá chính để giá Vàng vượt qua để thách thức các mức cao nhất trong nhiều tháng trước đó của Vàng, mức cao nhất mọi thời đại hiện tại là khoảng 2.075$, được đánh dấu vào năm 2020, có thể thách thức xu hướng tăng giá của Vàng sau đó.

Khuyến nghị giao dịch:

Canh BUY GOLD vùng giá 2022-2026

Stoploss: 2014

Take Profit 1 : 2030
Take Profit 2 : 2040
Take Profit 3 : 2055


TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn và chiến thắng thị trường!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.