MrMin-Trading

Vàng hôm nay - Đi ngang trong khung giá lớn

Giá lên
MrMin-Trading Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Giá vàng đang tìm cách kéo dài đà giảm của ngày thứ Sáu từ mức cao nhất trong 5 ngày là 1.973 USD vào thứ Hai. Bất chấp sự thoái lui, giá Vàng vẫn duy trì phạm vi của tuần trước, khi các nhà đầu tư trở nên thận trọng trước một tuần quan trọng, để mắt đến Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ (Mỹ) và các thông báo chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ.

Đã phải đối mặt với sự từ chối tại Đường trung bình động 89 ngày (EMA) giảm giá, hiện ở mức 1.965 USD.
Với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày nằm dưới đường giữa, xu hướng giảm giá vẫn được áp dụng cho giá Vàng trong thời gian tớ
i.

Ngược lại, cần có sự chấp nhận trên ngưỡng EMA 89 trên cơ sở đóng cửa hàng ngày để loại bỏ khả năng giảm giá.

Một sự phá vỡ vững chắc trên EMA89 sẽ kích hoạt một xu hướng tăng mới đối với mức cao nhất của ngày thứ Sáu là 1.973 USD, trên mức đó mức cao nhất vào ngày 2 tháng 6 là 1.983USD sẽ bị thách thức.

Hơn nữa, những người mua Vàng sẽ chuẩn bị để giành lại ngưỡng kháng cự ở mức $1990.

SELL GOLD zone 1980 - 1982

Stop Loss : 1987

Take profit1 : 1975
Take profit 2: 1970
Take profit 3: 1960

BUY GOLD zone 1955 - 1953 (Ngắn hạn)

Stop Loss : 1949

Take profit1 : 1958
Take profit 2: 1963
Take profit 3: 1967

Lưu ý: Cài TP SL đầy đủ chiến thắng thị trường và an toàn trong giao dịch
Giao dịch đang hoạt động
Bình luận:
GOLD 1965 NOW
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.