ThangLeViet

TỔNG HỢP TIN TỨC TUẦN QUA 3/4 -7/4

HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
Thắng tổng hợp tin DN tuần vừa qua:

- NKG đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 20.000 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ.
- SMC đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 20.350 tỷ đồng, giảm 12,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến là 150 tỷ đồng.
- DBC lãi ròng giảm mạnh từ 150 tỷ đồng về còn vỏn vẹn 5 tỷ đồng, tương ứng giảm 97%.
- VIB Ngày 06/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức năm 2022, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%.
- KBC thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc – Đà Nẵng, quyết định mua lại 1.000 tỷ đồng trái phiếu trước hạn.
- TDH thông qua chủ trương chuyển nhượng hơn 2,23 triệu cổ phần sở hữu tại CTCP Dệt may Liên Phương, với giá 12.000 đồng/cổ phần.
- CMV Ngày 17/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2022, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%.
- IDC thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 12/4/2023.
--
Chúc anh em giao dịch thành công!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.