VTmarkets

GBP/USD trong ngày: xu hướng giảm giá lấn át.

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Điểm đảo chiều (mức vô hiệu):
1,1270

Khuyến nghị:
BÁN ở dưới mức tỷ giá 1,1270 với mục tiêu mở rộng lên 1,1170 & 1,1130.

Chiến lược thay thế:
Nếu vượt qua 1,1270 có thể tăng tới 1,1305 & 1,1335.

Tư vấn kĩ thuật:
Chỉ báo RSI đề xuất xu thế giảm.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.