mmfxtrading

SP500 Bullish Daily

Giá lên
SP:SPX   Chỉ báo S&P 500
Xu hướng: Tăng
Những vùng giá quan trọng: Kháng cự 2790-2800, hỗ trợ 2600 tới 2690, 2500 tới 2550, 2440,2320.
Nến bullish pinbar hình thành tại 2690 có thể giúp giá tăng lên vùng kháng cự 2790. Lên đến vùng kháng cự đó chúng ta có thể cân nhắc sell còn hiện tại mình kỳ vọng SP500 tiếp tục tăng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.