tradafx

Kinh tế Mỹ trên đà phục hồi - SP500

Giá lên
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
Kinh tế Mỹ trên đà phục hồi - SP500

Khung thời gian H4.
Dự báo: Trải qua các thông tin quân sự nhạy cảm, nên kinh tế Mỹ đang trên đà phục hồi và theo PTKT, đã phá vỡ keylevel quan trọng để tiếp tục đà tăng.
Kế hoạch giao dịch: Mua trung hạn phá vỡ 1 hoặc cả 2 mức giá quan trọng.
Mục tiêu lợi nhuận:
- Mục tiêu 1: 4670$
- Mục tiêu 2: 4900$
-------------------------------------------------------------------------
Cẩn trọng khi giao dịch và luôn đặt stoploss.