tradafx

Tiếp tục scalping USDJPY với chính sách tiền tệ mới từ BOJ

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Khung thời gian H1.
Dự báo: Thị trường đang hình thình một vùng hồi và đủ lực để thu hút một lực mua ngắn hạn re-test lại vùng đỉnh.
Kế hoạch giao dịch: Mua ngắn hạn hoặc scalping lên.
Mục tiêu lợi nhuận: 126.460
-------------------------------------------------------------------------
Cẩn trọng khi giao dịch và luôn đặt stoploss.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.