tradafx

Sóng đẩy ngắn hạn của các cặp JPY - NZD/JPY

Giá lên
OANDA:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Khung thời gian H1.
Dự báo: Thị trường đã phá keylevel chủ chốt và đang tăng trưởng mạnh.
Kế hoạch giao dịch: Mua ngắn hạn hoặc scalping lên.
Mục tiêu lợi nhuận: ít nhất 86.7 hoặc thậm chí 87.2

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.