Fondex

USDJPY Khung hằng ngày phá mô hình inside bar

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Tóm tắt: Giá đã hình thành một cơ sở vững chắc ở mức 110,75 và hiện đã được đẩy lên và đóng cửa trên mức 112,05 điểm.

Chúng tôi vẫn lạc quan trên vùng hỗ trợ dài hạn 110,75 - 112,05 và tiếp tục ưu tiên mua vào tại các mức giá xung quanh khu vực này.

Ý tưởng giao dịch: Nếu chưa lâu, hãy xem xét chờ tín hiệu price action trong khi giá nằm trên mức hỗ trợ 112,05, nhắm về mục tiêu 113,18 và cao hơn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.