Fondex

USDJPY Khung hằng ngày phá mô hình inside bar

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Tóm tắt: Giá đã hình thành một cơ sở vững chắc ở mức 110,75 và hiện đã được đẩy lên và đóng cửa trên mức 112, 05 điểm.

Chúng tôi vẫn lạc quan trên vùng hỗ trợ dài hạn 110,75 - 112, 05 và tiếp tục ưu tiên mua vào tại các mức giá xung quanh khu vực này.

Ý tưởng giao dịch: Nếu chưa lâu, hãy xem xét chờ tín hiệu price action trong khi giá nằm trên mức hỗ trợ 112, 05 , nhắm về mục tiêu 113,18 và cao hơn.

Bình luận