Fondex

Vàng bây giờ liệu ai dám buy?

Giá xuống
Fondex Cập nhật   
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Nhận xét trước: “Giá vẫn giữ dưới 1205 đô la đến 1215 đô la và chúng tôi có thể thấy sự hỗ trợ rõ rệt làm chậm lại sự giảm giá của khu vực này trong vài tuần qua. Và nêu khi dưới ngưỡng kháng cự này, có thể giảm trở lại vùng 1150-60 đô la. ”“ Nhiều inside bars đã hình thành trên biểu đồ hàng ngày, nếu inside bars này bị phá vỡ, kỳ vọng sẽ giảm xuống một lần nữa, phù hợp với xu hướng giảm. ”

Cập nhật: Giá vẫn nằm dưới ngưỡng kháng cự $ 1215, chúng tôi muốn bán ngay dưới hoặc ở mức đó, hoặc cứ sell luôn hoặc đợi price action để xác nhận một đợt bán.

Ý tưởng giao dịch: Hãy xem xét bán trong khi giá đang nằm dưới vùng kháng cự $ 1215, nhắm mục tiêu trở lại vào vùng $ 1150-60. Một động thái và đóng cửa trên $ 1215 sẽ vô hiệu các ý tưởng short.
Bình luận:
Chúc mừng những ai đã short. Có thể hold tới 1160 nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.