dinhchien

USDOLLAR - Giảm tiếp tới sóng 5 Elliot (H1)

Giá xuống
FX:USDOLLAR   Dow Jones FXCM Dollar Index
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Daily: Kỳ vọng giảm trong tháng 11.
- H4: điều chỉnh về vùng giá trị.
- H1: Đã có quy luật giảm mới, đánh theo hướng Daily.