phamhoanganhtokens

16.12.2022 phân tích kỹ thuật tỉ giá USD VND

Giá xuống
FX_IDC:USDVND   U.S. DOLLAR / VIETNAMESE DONG
16.12.2022 phân tích kỹ thuật tỉ giá USD VND
Trực quan :
- thị giá USD giảm còn 23.500 VND
- thị giá VÀNG giảm còn 1.777 USD

Tài sản đảm bảo :
- Việt Nam vẫn duy trì chính sách kinh tế neo giá đồng VNĐ vào USD
- giai đoạn COVID-19 hàng ngàn tỷ USD được FED bơm vào thị trường toàn cầu, lượng tiền này không được bảo chứng
- nếu USD tiếp tục giảm giá, sẽ dẫn đến suy thoái toàn cầu, hiện nay FED đang xử lý điều tiết dòng tiền bằng cách tăng lãi suất và tăng giá trị tài sản bảo đảm cho đồng Đô La Mỹ Kim

Kết luận :
- giá USD tiếp tục giảm sẽ dẫn đến suy thoái kinh tế tài chính toàn cầu
- theo đó, hàng hóa bất động sản sẽ vỡ bong bóng trên phạm vi toàn cầu kể cả Việt Nam
- tiền ảo sẽ thay thế tiền pháp định vì tính thanh khoản, tính phi tập trung, và cơ bản là tính chất điều tiết giảm lạm phát

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.