mmfxtrading

VIC vẫn sẽ luôn là là số 1

Giá lên
HOSE:VIC   TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN
Giữ VIC lâu dài yên tâm, vì đội ngũ lãnh đạo, cán bộ doanh nghiệp này
không có điểm gì phải bàn cả, tuần nào cũng có đào tạo, cấp trên đào tạo cấp dưới, thưởng phạt phân minh. VIC luôn luôn tìm kiếm những xu thế dẫn đầu, từ AI đến xe oto điện. Việc hướng tập đoàn sang mảng công nghê cũng hoàn toàn rất hợp lí với xu thế. Còn cả VinID hoàn toàn có khả năng dẫn đầu mảng thanh toán điện tử với số lượng người có thẻ VinID đông đảo sẽ góp phần vào sức mạnh của mảng thương mại điện tử của Vingroup nữa.
Giá hiện đang chỉnh xuống vùng MA150 và ở dưới 100,000. Mọi người có thể vào từ bây giờ rải xuống 95,000. MACD dự kiến sẽ sớm cắt với đường tín hiệu và đi lên. Với thị trường khoẻ thế này khả năng lên là rất cao.
Bình luận: Tiếp tục mua vào
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Chúc mừng những ai đã gom đc VIC giá hời :p