HOSE:AST   CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO
Hai lĩnh vực hoạt động chính của công ty là hàng không và dịch vụ du lịch đều có triển vọng tích cực. Mảng dịch vụ sân bay và khách sạn của AST vẫn còn tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn nhờ việc mở thêm các điểm bán lẻ và một dự án condotel mới ở Hạ Long.
Stoch và Stoch RSI có đấu hiệu quay đầu từ vùng quá bán lên (trước đó cũng có xuất hiện phân kì). Hiện tại giá giao động và tích luỹ trong biên độ hẹp. Xu hướng chính vẫn là giảm giá, nhưng ai thích bắt đáy có thể mua vào dần chia làm nhiều lần.
Bình luận: Đã lãi rồi
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Chúc mừng ai đã bắt đáy thành công :D
Bình luận: Bắt đáy tuyệt vời hem các bác