mmfxtrading

VRE cần phải bứt được khỏi vùng 42.5-43

mmfxtrading Cập nhật   
HOSE:VRE   CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL
Điểm nhấn thị trường: Thị trường tăng điểm trở lại nhờ VIC

Chỉ số VN-Index đã quay trở lại tăng điểm vào phiên hôm Thứ Ba, chốt phiên ở mức cao nhất từ giữa tháng 6 đến nay. Chỉ số phiên hôm nay đã tăng 0,6% và tính chung từ ngày 11/07 đến nay tăng 14%. Giá trị giao dịch sàn HOSE tăng mạnh lên 753 triệu USD, với một giao dịch thỏa thuận cổ phiếu quỹ của MSN chiếm khoảng 472 triệu USD.

* VIC (+3,6%) là mã đóng góp nhiều điểm tăng nhất cho chỉ số và có phiên tăng điểm mạnh nhất trong 2 tháng qua.
Có thể thấy rằng sau khi tăng liên tục xuyên qua một vài vùng kháng cự thì sau khi gặp cản tại 42.5-43 VRE đang điều chỉnh về 40 , đây cũng là một ngưỡng hỗ trợ. Nhiều khả năng bật lên được từ vùng này. Nếu break được vùng 43 thì hoàn toàn có thể tiếp tục tăng nữa. Đây cũng là một cổ phiếu có thể nắm giữ dài hạn được.
Bình luận:
Đúng như dự đoán đã bật lên từ vùng này

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.