kinikeo

Cập nhật VNINDEX tuần 4 tháng 11 (25/11/2022)

HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
Mình cập nhật thêm về VNINDEX nhé, hôm nay là cuối tuần thì mình sẽ cập nhật luôn vì 2 ngày nghỉ cũng không có thêm dữ liệu gì để phân tích cả.
Sóng hồi như mình đã dự kiến, nó có thể vẫn sẽ sideway trong một hộp chữ nhật tại các vùng hỗ trợ và kháng cự trước đây.
Ba vùng view đầu tiên có thể hồi đến mình đã nói ở bài trước và chưa có sự thay đổi. Bài này mình nói thêm về lý do tại sao ở đoạn này mình dự kiến VNINDEX sideway chứ chưa thể hồi mạnh.
Cảm ơn mọi người đã đọc bài. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và luôn giao dịch hiểu quả.
VNINDEX

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.