kinikeo

Bài 7 VNINDEX: Tiếp tục cập nhật về sóng hồi của VNINDEX

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Vùng hồi dự kiến đầu tiên của VNINDEX, mặc dù đã có thêm dữ liệu để phân tích nhưng vùng hồi của mình vẫn đang view ở 3 vùng đầu tiên như sau:
- Vùng 1 ở fibo 0.236 (970-980 điểm)
- Vùng 2 ở gap khoảng trên 1000 điểm, trùng với vùng đáy trước đây
- Vùng 3 ở fibo 0.382 khoảng 1.030 điểm trở lên, vùng này trùng với các đỉnh trước đây
Nghĩa là các vùng này sẽ có sự phản ứng, nếu mọi người giao dịch thì để ý, việc chốt lời hay việc không phải lo sợ khi nó giảm lại nhé, vì đơn giản đó là sự điều chỉnh thôi. Mọi người cứ tưởng tượng, sóng của đồ thị giống nhịp tim của mình ấy, lúc lên lúc xuống, lúc tăng lúc giảm nhưng bởi vậy chúng ta mới sống nhăn răng, chứ nó mà là một đường thẳng dù lên hay xuống hay đi ngang cũng đều không tốt nhé. Đó chính là tâm lý của thị trường.
Cảm ơn mọi người đã đọc bài và chúc mọi người luôn giao dịch hiệu quả.

VNINDEX

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.