RioNguyenCFD

Nhận Định GOLD 14/09 - Tin Tức PPI

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sau tin CPI hôm qua vàng đã chững lại và tạo Sideway vùng mới
Kế hoạch giao dịch sẽ 2 chiều:

SELL 1707 ( SL: 1708 TP: 1700)
BUY 1699 (SL: 1696 TP: 1706)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.