RioNguyenCFD

Nhận Định Vàng (GOLD) ngày 20-09

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hiện tại vàng đang sideway trong 2 vùng giá 1677 xuống giá 1661
Chúng ta nên buy sell trong 2 biên độ này
với giá hiện tại sẽ có lệnh
SELL tại 1669,77
SL: 1672,14
TP: 1661,81

và BUY lại khi về giá 1661
SL: 1657
TP: 1675,61

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.