RioNguyenCFD

Nhận Định GOLD 16-09

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Xu hướng chính vẫn là Xu hướng Giảm Nên ACE tập trung SELL nhé.

SELL vùng 1 tại giá 1659,66
SL: 1664,79 TP: 1643,562

SELL vùng 2 tại giá 1668,319
SL: 1667,83 TP: 1652,72

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.